JP flag VN flag UK flag

Thông tin Shop
Tên cửa hàng TABLE PRODUCE
Chủ cửa hàng Ikeda Takuo
Nội dung kinh doanh Bán các sản phẩm như là thực phẩm, đồ lưu niệm, v.v.
Vị trí cửa hàng 42 Nguyễn Thái Học, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại 0934963317(Japanese)
0906402635(VN,EN)

Bản đồ cửa hàng

image
image
42 Nguyen Thai Hoc, Hai Chau, Danang